Avís legal

DADES GENERALS

Aquest lloc web és propietat de Guilera S.A. (d'ara en endavant Guilera), amb domicili al carrer Ramon Llull, 8, 08750, Molins de Rei, Barcelona, ​​Espanya. El Codi d'Identificació fiscal és el A08851461. L'empresa està inscrita en el RM de Barcelona Tom 4869, Llibre 4188, Secció 2ª, Foli 99, Full 54.989, Inscripció 1ª. El domini guilera.com, www.guilera.com, està registrada en el Registre Mercantil de Barcelona. Pot contactar amb Guilera a través del +34 93 668 17 94 o del mail guilera@guilera.com. 

TITULARITAT DELS CONTINGUTS

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logotips, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, són propietat de Guilera i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Guilera es reserva el dret a realitzar canvis en la informació disponible en aquesta web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. 

PROVACITAT

L'accés al web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de Guilera. No obstant això, es comunica que, en el cas que se sol·licitin dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.Guilera es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizado.El usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se per escrit a l'adreça indicada a l'inici d'aquest text. 

LÍMIT DE RESPONSABILITAT

Guilera no es responsabilitza dels possibles perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l'ús dels continguts del web en llocs o documents de tercers, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari dels mateixos. El web de Guilera conté enllaços a altres pàgines web que poden donar servei als usuaris. Els continguts d'aquesta web externa a Guilera, així com les polítiques de privacitat aplicades durant la utilització d'aquesta web externa, són responsabilitat del proveïdor d'aquesta web. Guilera no exerceix cap responsabilitat sobre aquests continguts, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i ha de recórrer als canals de comunicació d'aquesta web per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, o qualsevol altra comunicació referida a la seva utilització.

ÚS DE COOKIES

Aquesta web utilitza "cookies" quan un usuari navega per la web. Les "cookies" són uns petits fitxers de dades que el servidor d'Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Les "cookies" d'aquesta web no són invasives ni nocives, i no tracten dades de caràcter personal. En tot cas, pot desactivar la utilització de "cookies" seguint les instruccions del seu navegador.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.


Club Cambra Business Membership

Business Member
Barcelona Chamber of Commerce

Pyme Innovadora

ISO certificate

ISO 9001:2015

ISO certificate

ISO 14001:2015

ROHS compliant